Τοξίνη Botulium 100 μονάδες ΤΥΠΩΝ Α σήμα-HYAMELY

March 19, 2021

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τοξίνη Botulium 100 μονάδες ΤΥΠΩΝ Α σήμα-HYAMELY

Από 2020,01. σε 2020,12

 

 

HYAMELY το εμπορικό σήμα εξήγαγε 3500 κιβώτια